• Kunst, concept, vormgeving, interactieve communicatiemiddelen
  • Kunst, concept, vormgeving, interactieve communicatiemiddelen
  • Kunst, concept, vormgeving, interactieve communicatiemiddelen

horizon

Horizon is een kunstwerk dat een verrassende kijk geeft op uw organisatie. De aanleiding om zoiets bijzonders te realiseren kan een jubileum zijn, een nieuw pand, een nieuwe corporate identity, maar kan ook een koerswijziging kracht bijzetten.

Horizon is een allegorie, een rijke verbeelding van alle facetten van uw organisatie. De onthulling van Horizon is een gedenkwaardig en feestelijk moment, een mijlpaal, de aftrap van iets nieuws. Een happening die nog jarenlang bijdraagt aan een positieve beleving van alles waar uw organisatie voor staat.

Horizon viert de verworvenheden opgebouwd in het verleden en de ambities voor de toekomst. Het versterkt de onderlinge verbondenheid, maakt trots en geeft medewerkers en relaties de inspiratie om zich blijvend in te zetten voor uw organisatie.

Een eerdere uitvoering van 'Horizon' in Den Briel, voor een nieuw wooncomplex van Stichting Ouderenzorg Rotterdam, legde de thematische levensloop van omwonenden vast. In een zelfde lijn kan ook gedacht worden aan trajecten voor community's als een scholengemeenschap of een vereniging.

Heldere stappen

In de realisatie aanloop van 'Horizon' wordt eerst geïnventariseerd wat de wensen, ervaringen, ideeën en mogelijkheden zijn. Dit doen we in de vorm van brainstormsessies. De input van directie en medewerkers of studenten vormt dan samen met de interpretatie van Lisa van Noorden het uitgangspunt voor het kunstwerk. Zo voelt iedereen zich betrokken. Na deze nauwe samenwerking start de ontwerpfase, waarin aangeleverd beeld verwerkt wordt tot illustraties. Als opdrachtgever weet u precies wat u kunt verwachten, hoeveel tijd het kost en wat de prijs is.

Beeldende kunst is een sterk interactief medium dat in staat is op concrete wijze, processen te visualiseren. 'Horizon' genereert door verbeelding van alle organisatiefacetten nieuwe perspectieven.
Het project verloopt in heldere en duidelijke fases waardoor de het gehele proces goed ingebed kan worden in andere actviteiten omtrent een jubileum, verhuizing of veranderingstraject.
Klik hier om bovenstaande pdf te downloaden.

Maak een afspraak