• Kunst, concept, vormgeving, interactieve communicatiemiddelen

concept ocmw hoogstraten

Het OCMW heeft een vraag geformuleerd voor een kunstwerk in de openbare binnen- en buitenruimte van een nieuw te bouwen zorgcomplex. Het OCMW bestaat uit een lokaal dienstencentrum voor ouderen uit de buurt en een zorgcomplex voor 152 bewoners.

De OCMW heeft aangegeven dat het werk moet prikkelen, verbinden en spraakmakend moet zijn. Bij dit concept wordt een kaleidoscoop gebruikt als "medium" om de constante veranderingen en veelvoud aan ervaringen in het leven te symboliseren. Het kunstwerk heeft een interactieve component; het reageert op prikkels uit haar omgeving. De gedachte dat bewoners samen het kunstwerk creeren ligt hieraan ten grondslag.

De caleidoscoop is een video-animatie die onder de glazen bodem van een vijver draait. Hij toont een veelvoud van tekeningen die in constante beweging zijn en steeds nieuwe beelden scheppen.
De animatie neemt aan snelheid en complexiteit toe wanneer sensoren beweging van het wateroppervlak meten. Bijvoorbeeld als iemand zijn handen door het water laat gaan, maar ook als er voldoende wind staat. Sensoren kunnen ook reageren op langslopende bewoners.