• kindsoldaten popjes
  • kindsoldaten popjes
  • kindsoldaten popjes
  • kindsoldaten schilderijen
  • kindsoldaten schilderijen

luckyunlucky

LuckyUnlucky is een project op meerdere belevingsniveaus: visueel (tekeningen en schilderijen), tactiel (popjes) en talig (elk popje gaat vergezeld van een verhaaltje).

Het project is gebaseerd op het omkeringsprincipe: waar volwassenen kinderen wapentuig ter hand stellen om een oorlog te beslechten, stel ik volwassenen speelgoed ter hand dat (indirect) bijdraagt aan de resocialisatie van kindsoldaten. Steeds vormen lucky en unlucky dolls een set door een overeenkomst in hun verhalen. Verhalen van van kindsoldaten maar ook van "gewone" kinderen die kampen met marginale problemen als een verkleedpak dat kriebelt en naar plastic stinkt, een kanariepietje dat ziek is, een bedlampje dat ontbreekt op zomerkamp. Zo wordt het contrast duidelijk: dat tussen de kwetsbare (voormalige) kindsoldaten in de onstabiele regio's van deze wereld en hun benijdenswaardige tegenvoeters in de meer stabiele regio's van deze wereld.

LuckyUnlucky bestaat uit 24 popjes (12 sets) en 12 schilderijen van 100 x 150 cm. De tentoonstelling is te zien geweest in Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Arnhem, NewYork, Houston en Brattleboro (USA). Een deel van de opbrengst van het project is geschonken aan War Child.
Zie je mogelijkheden om LuckyUnlucky tentoon te stellen? Mail me op lisa@lisavannoorden.nl.

Zie ook: www.lucky-unlucky.com