Blijstroom is een coöperatie. Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een onderneming die wordt bestuurd en gefinancierd door leden die gebruik maken van die onderneming. Blijstroom zijn we dus met z’n allen!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search