Wat doet Blijstroom nog meer allemaal dan?

Ons doel is om Rotterdam zo snel mogelijk 100% duurzaam te maken. En de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Dus naast het opwekken van zoveel mogelijk energie met zonnepanelen, helpen we Rotterdammers energie te besparen. We organiseren warmte-safari’s, waarin je kan zien waar energie uit gebouwen lekt. En we helpen VVE’s met tips over isolatie, cursussen en vergroeningsplannen.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search